جدیدترین اخبار
{f:tip}
کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اثربخشی تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزال‌ها»
کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اثربخشی تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزال‌ها»20 اسفند 1396
{f:tip}
انتخاب جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجوی نمونه سال 1396
انتخاب جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجوی نمونه سال 139627 اسفند 1396
{f:tip}
اطلاعیه صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص طرح های تحقیقاتی و پژوهشی
اطلاعیه صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص طرح های تحقیقاتی و پژوهشی26 اسفند 1396
{f:tip}
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396 20 اسفند 1396
{f:tip}
لیست دانشجویان ثبت نام نکرده
اسامی دانشجویانی که در لیست فوق آمده است، لطفا در اسرع وقت برای حل مشکلات آموزشی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.19 اسفند 1396